Symulacje procesów produkcji

Projektowanie narzędzi do tłoczenia blach jest procesem iteracyjnym, w którym istnieje duże ryzyko konieczności przebudowy narzędzi. Czas poświęcany na ewentualne poprawki oraz dopracowywanie procesu jest zwykle bardzo długi i może zostać spożytkowany na projektowanie kolejnych narzędzi. CIM-mes realizuje usługi symulacji komputerowych tłoczenia (obliczenia MES), które pozwalają konstruktorowi na sprawdzenie projektowanych narzędzi bez konieczności ich wytwarzania, a co za tym idzie wyeliminowanie ewentualnych błędów na wczesnym etapie projektowania.

TŁOCZNIKI JEDNOTAKTOWE

Dla tłoczników jednotaktowych symulacje numeryczne pomagają w optymalizacji kształtów narzędzi, jak również w wyznaczeniu odchyłek wytłoczki po jej odsprężynowaniu po procesie ciągnienia. Poznanie wartości odsprężynowania poszczególnych obszarów wytłoczki pozwala na uruchomienie symulacji kompensacji narzędzi i modyfikację ich powierzchni tak aby odległości pomiędzy powierzchniami wyrobu (idealnego) i wytłoczką były jak najmniejsze.

TŁOCZNIKI POSTĘPOWE

W narzędziach postępowych optymalizacja ilości operacji jest jednym z kluczowych aspektów, dzięki symulacjom mamy możliwość weryfikowania i optymalizowania operacji na wczesnym etapie projektowania narzędzi.

WYZNACZANIE ROZKROJU WSTĘPNEGO

Symulacje numeryczne wykorzystujemy również do wyznaczania rozkroju wstępnego przygotówek, oraz do wyznaczania linii okrawania przy formowaniu „na gotowo”. Rozkroje wstępne wyznaczamy dwoma metodami: uproszczoną – wynik do 4h od otrzymania detalu (teoretyczne pocienienia blachy), oraz pełna symulacja (z uwzględnieniem narzędzi i zmian w materiale)

FORMOWANIE MEMBRANĄ GUMOWĄ I STRETCH FORMING

Przemysł lotniczy głównie ze względu na wielkość produkcji wykorzystuje bardziej „uniwersalne” technologie formowania jak formowanie gumą, oraz stretch forming. Również i w takich przypadkach jesteśmy w stanie przy pomocy symulacji numerycznych odwzorować zachowanie się blachy podczas procesu formowania jak i jej odchyłkę po odsprężynowaniu.

Zapraszamy do współpracy!

Symulacje tłoczenia

top icon