Symulacje MES

Symulacje Metodą Elementu Skończonego (MES)

Inteligentne wykorzystanie narzędzi modelowania w połączeniu z dogłębną interpretacją oraz doświadczoną oceną wyniku poprzez szereg dziedzin techniki, pozwala na podejmowanie trafnych decyzji w ciągu całego procesu rozwoju produktu. Metoda Elementu Skończonego (symulacje MES) jest narzędziem umożliwiającym dogłębne poznanie złożonych relacji pomiędzy poszczególnymi parametrami projektowymi, co pozwala na poprawę sprawności i wytrzymałości urządzeń, obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu projektowania.

WYTRZYMAŁOŚĆ - STATYKA (MES)

Zaliczane są do niej obliczenia zarówno w zakresie liniowym, jak i nieliniowym z uwzględnieniem kontaktów i plastyczności. Tego rodzaju analizy wykorzystywane są przy obliczeniach takich konstrukcji, jak części maszyn, czy zbiorniki ciśnieniowe.

WYTRZYMAŁOŚĆ - DYNAMIKA (MES)

Obliczenia dynamiczne wykonywane są metodami explicite i implicite. Wykonywane są do symulacji zmiennych w czasie, w szczególności zderzeń, czy procesów szybkozmiennych.

TERMIKA - ZAGADNIENIA SPRZĘŻONE (MES, CFD)

Obliczenia termiczne pozwalają wyznaczyć statyczne rozkłady temperatur, jak też przeanalizować przepływ ciepła w rozważanych strukturach. Istnieje też możliwość przeprowadzania sprzężonych analiz cieplno-przepływowych i termo-mechanicznych.

TŁOCZNICTWO

Oferowana przez nas usługa symulacji tłoczenia i formowania blach służy wspomaganiu i przyspieszeniu procesu projektowania tłoczników. Symulacja numeryczna daje możliwość szybkiego sprawdzania formowalności detali oraz znajdywania rozkroju wstępnego blachy.

SPAWALNICTWO

Symulacje mają za zadanie analizę procesów spawania, zgrzewania oraz obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej wraz z analizą zjawisk zachodzących w trakcie wykonywania danych procesów. Korzystamy z dedykowanych do spawalnictwa narzędzi, które pozwalają nam uwzględnić zachodzące w procesie przemiany fazowe, co pozwala znacznie zwiększyć dokładność symulacji.

Przykłady wykonanych symulacji

top icon