Symulacje CFD: przepływy i multiphysics

Inteligentne wykorzystanie narzędzi modelowania w połączeniu z dogłębną interpretacją oraz oceną wyniku pozwala na podejmowanie trafnych decyzji w trakcie całego procesu rozwoju produktu. Symulacje mechaniki płynów (obliczenia CFD) są narzędziami umożliwiającymi poznanie złożonych relacji pomiędzy poszczególnymi parametrami projektowymi, co pozwala na poprawę sprawności urządzeń, obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu projektowania.

AERODYNAMIKA

Niezbędnym elementem analiz aerodynamicznych jest zastosowanie symulacji CFD, które mogą być wykorzystane nie tylko do projektowania samolotów, ale też do zmniejszenia oporów ruchu, czy też do wyznaczenia obciążeń pochodzących od opływu.

aerodynamika

AUTOMATYCZNA OPTYMALIZACJA KSZTAŁTU

Symulacje CFD mogą być również wykorzystane do optymalizacji kształtu, czyli np. do poszukiwania optymalnej geometrii elementów urządzeń pod względem określonych parametrów użytkowych. Jednym z takich zastosowań może być znalezienie optymalnego kształtu kanału, który zapewni niski spadek ciśnienia spełniając przy tym dodatkowe warunki związane z ograniczeniem ilości zużytego materiału, czy też nie wykraczaniem poza dostępny obszar.

CFD - automatyczna optymalizacja kształtu

URZĄDZENIA PROCESOWE

Analizy mechaniki płynów (obliczenia CFD) obejmują przepływy z uwzględnieniem wymiany ciepła, reakcji chemicznych, przepływów przez materiały porowate oraz symulacje płynów dwufazowych z powierzchnią swobodną. Obliczenia CFD znajdują praktyczne zastosowanie w szczególności przy badaniu urządzeń, których efektywność zależy od osiągnięcia zadanych parametrów przepływu, osiągnięcia zadanego stopnia wymieszania czy też niskich strat ciśnienia.

urządzenia procesowe

SYMULACJE CIEPLNE

W celu uzyskania dokładnego wyniku symulacji cieplnych konieczne jest modelowanie przepływu uwzględniając konwekcję wymuszoną i swobodną. Posiadane przez nas oprogramowanie ma również możliwość modelowania radiacji. Mamy szerokie doświadczenie w modelowaniu cieplnym wykorzystując narzędzia CFD oraz w symulacjach zmiennych zjawisk długo-okresowe o wielu cyklach grzania i chłodzenia (np.kolektory słoneczne, czy też praca materiałów izolacyjnych w sezonowych zbiornikach na ciepło.

symulacje cieplne - usługi symulacji CFD

PRZEPŁYWY W MATERIALE POROWATYM

Posiadamy doświadczenie w realizacji dedykowanych modeli do obliczeń przepływów w materiałach porowatych oraz wykonywaniu tego typu symulacji w oprogramowaniu komercyjnym (np. ANSYS).

przeplywy w materiale porowatym

PRZEPŁYWY WIELOFAZOWE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MIKRO-PRZEPŁYWY

Realizujemy obliczenia przepływów uwzględniając wiele faz (np. wodę i powietrze) oraz uwzględniając zjawiska kontaktowe takie jak napięcie powierzchniowe oraz kąt zwilżania. Modelujemy również procesy tworzenia się lodu i odparowania.

PRZEPŁYWY WIELOFAZOWE, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, MIKRO-PRZEPŁYWY

MODELOWANIE ZŁOŻONYCH PROCESÓW FIZYCZNYCH ORAZ REAKCJI

Mamy doświadczenie w opracowywaniu modeli uwzględniających wiele różnych zjawisk fizycznych takich jak przepływ wielofazowy w materiale porowatym, reakcje chemiczne oraz przepływy ładunków i jonów. Przykładem takich analiz jest symulacja pracy ogniwa paliwowego MCFC.

MODELOWANIE ZŁOŻONYCH PROCESÓW FIZYCZNYCH ORAZ REAKCJI

top icon