Usługi badawczo-rozwojowe

Przekrój usług R&D dla przemysłu

PROJEKTOWANIE MECHANICZNE

Projektowanie mechaniczne jest dedykowaną dla przemysłu usługą, w ramach której opracowujemy projekt techniczny oraz dokumentację wykonawczą urządzeń i mechanizmów. Bierzemy również udział w nadzorze wykonawczym oraz wdrażaniu produkcji.

projektowanie mechaniczne

ZAAWANSOWANE ANALIZY WYTRZYMAŁOŚCI (MES) ORAZ MECHANIKI PŁYNÓW (CFD)

Mamy wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych analiz wytrzymałościowych oraz przepływowych. Projektujemy urządzenia ciśnieniowe wykorzystując metody elementów skończonych (MES - design by analysis) zgodnie z wymogami normatywnymi biorąc pod uwagę zmęczenie materiałów, pełzanie oraz wszelkie inne czynniki mające wpływ na ich żywotność.

zaawansowane analizy wytrzymałości (MES) oraz mechaniki płynów (CFD)

Wykonujemy symulacje statków powietrznych oraz wszelkich innych pojazdów, dla których istotne są zagadnienia związane z aerodynamiką.

symulacje statków powietrznych oraz wszelkich innych pojazdów

Wykonywane analizy obejmują również wszelkie zagadnienia związane z pracą urządzeń procesowych uwzględniając występujące złożone zjawiska fizyczne, w tym wymianę ciepła.

praca urządzeń procesowych uwzględniająca występujące złożone zjawiska fizyczne

ELEKTRONIKA

Potrafimy zaprojektować i wytworzyć elementy elektroniczne, które wykorzystujemy do systemów sterowania w realizowanych przez nas projektach urządzeń i aparatury badawczej.

MODELOWANIE I BADANIA

Wykorzystując aparaturę pomiarową oraz wiedzę teoretyczną z zakresu mechaniki, informatyki, automatyki i sterowania przeprowadzamy badanie istniejących obiektów (inżynieria odwrotna) oraz tworzymy własne narzędzia do symulacji i optymalizacji. Dzięki współpracy specjalistów z różnych dziedzin jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do modelowania dowolnych układów, ze szczególnym uwzględnieniem budynków. Jesteśmy w stanie przeprowadzić identyfikację budynku, zbudować jego model numeryczny oraz z wykorzystaniem autorskich narzędzi opracować optymalny plan modernizacji. Kładziemy nacisk na maksymalne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

modelowanie i badania

top icon