Motoryzacja i Kolejnictwo

Dostarczamy usługi projektowania i analiz dla przemysłu motoryzacyjnego i kolejowego.

WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI

Symulacje MES umożliwiają dogłębne poznanie złożonych relacji pomiędzy poszczególnymi parametrami projektowymi, co pozwala na poprawę sprawności i wytrzymałości urządzeń, obniżenie kosztów oraz zredukowanie czasu projektowania. Obliczenia mogą być wykonywane zarówno w zakresie liniowym, jak i nieliniowym z uwzględnieniem kontaktów i plastyczności.

WYTRZYMAŁOŚĆ - DYNAMIKA (MES)

Symulacje dynamiczne pozwalają na zamodelowanie zderzenia pojazdu z przeszkodą lub innych zdarzeń, w których dochodzi do dużych deformacji konstrukcji. W ramach symulacji dynamicznych realizujemy między innymi modelowanie bezpieczeństwa pieszych (pedestrian safatey), w których sprawdzane są reakcję elementów wyposażenia pojazdu (np. wycieraczek) na uderzenie pieszego w celu minimalizacji obrażeń wynikających z takiego zdarzenia.

W ramach symulacji dynamicznych realizujemy również modelowania procesów produkcyjnych oraz złożonych procesów współpracy elementów urządzeń (np. kół zębatych w przekładaniach).

 

PĘKANIE

Pęknięcia zmęczeniowe mogą wynikać z koncentracji naprężeń oraz obecności wad wewnętrznych. Obliczenia propagacji pęknięcia przeprowadzamy na podstawie prawa Parisa i całki J jako parametru pękania.

TERMIKA i SYMULACJE SPRZĘŻONE

Niezwykle istotnym aspektem w przemyśle samochodowym oraz kolejowym są symulacje termiczne sprzężone z przepływem płynów (gazów i cieczy). Stan termiczny urządzenia wpływa na parametry pracy jego komponentów (chłodzenie) oraz naprężenia termiczne.

 

Symulacje termiczne sprzężone z przepływem są również wykorzystywane do określenia komfortu pasażerów i optymalizacji układów wentylacji i klimatyzacji.

AERODYNAMIKA

Aerodynamika ma wpływ na stabilność ruchu pojazdów oraz ich opory ruchu, co bezpośrednio przekłada się na zużycie paliwa. Siły aerodynamiczne mogą doprowadzić do utraty kontroli nad kierunkiem ruchu samochodu i doprowadzić do wypadku.

W kolejnictwie istotne są szczególnie aspekty dotyczące mijania się składów, wpływu wygenerowanego ruchu powietrza na urządzenia w pobliżu torowiska oraz wjazdu do tunelu. Symulacje aerodynamiczne pozwalają na przewidzenie niekorzystnych zjawisk na etapie projektowania i na wprowadzenie odpowiednich modyfikacji w konstrukcji pojazdów.

SYMULACJE ZABRUDZENIA

W przemyśle motoryzacyjnym oprócz aerodynamiki i przepływów wewnętrznych metody symulacyjne stosuje się również w celu przewidzenia zabrudzenia się szyb (soiling) oraz efektów związanych z jazdą podczas deszczu (rain water management).

 

top icon