Energetyka i ciepłownictwo

MODELOWANIE SYSTEMOWE

Realizujemy modelowanie systemowe systemów energetycznych w szczególności wyposażonych w odnawialne źródła energii oraz sezonowe magazyny energii. Symulacje przeprowadzamy między innymi w środowiskach Matlab Simulink oraz TRNSYS. Opracowane modele są wykorzystywane do oceny i poprawy efektywności projektowanych systemów, ich optymalizacji przed skierowaniem do realizacji oraz do syntezy układów sterowania.

 

Dlaczego symulacje są kluczowe przy projektach z wykorzystaniem OZE? 

Odnawialne źródła energii odznaczają się dużą zmiennością wynikającą m.in. z lokalnych warunków klimatycznych. Nie ma zatem uniwersalnych rozwiązań, które opłaca się zastosować w każdej lokalizacji. Rozwiązaniem tego problemu są symulacje, które pozwalają na predykcję kluczowych parametrów pracy projektowanej instalacji przez 365 dni w roku w danej lokalizacji. Dzięki temu można zweryfikować, która kombinacja dostępnych rozwiązań technicznych da optymalne koszty wytworzenia energii (LCOH).

 

 Szerzej o symulacjach w obszarze energetyki i ciepłownictwa mówiliśmy podczas zorganizowanego przez nas webinaru.

top icon