Zrealizowane projekty

Przeprowadziliśmy symulację CFD czteromiejscowego wiatrakowca FC4. Ma 8,8 m średnicy wirnika, jego maksymalna masa startowa to 1050 kg i pomieści do 300 kg załogi i ładunku. Z inżynierskiego punktu widzenia był to bardzo wymagający projekt. Wykonaliśmy nieustalone symulacje ponad 200 przypadków na dużych siatkach. Wykorzystaliśmy OpenFOAM na Amazon Cloud (AWS).


top icon