Zrealizowane projekty

Symulacje MES nietypowych króćców wykonywane są w oparciu o metodę Projektowania przez Analizę (DBA). Metoda DBA-DR zawarta jest i opisana w Aneksach B i C do zharmonizowanej normy PN-EN 13445-3 i zakłada domniemanie zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa ESR (Essential Safety Requirements) Aneksu I do dyrektywy ciśnieniowej PED 2014/68/UE.

top icon