Zrealizowane projekty

Symulacja MES wraz z analizą zmęczenia została przeprowadzona dla projektu zbiornika ciśnieniowego zgodnie z podejściem Design by Analysis (DBA). Podejście DBA-DR jest zawarte w załączniku B i C w normie zharmonizowanej EN 13445-3 i zakłada zgodność z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa (ESR) z załącznika I do dyrektywy urządzeń ciśnieniowych (PED).

 

top icon