Symulacja tłoczenia

Celem tej analizy była optymalizacja kształtu narzędzi formujących, kształtu przygotówki oraz parametrów procesu głębokiego tłoczenia baku motocykla, poprzez symulacje numeryczne MES. Z uwagi na znaczące pocienienia oraz fałdowanie się blachy w pierwotnej konfiguracji narzędzi, dzięki symulacjom w krótkim czasie mogliśmy przetestować wiele alternatywnych podejść w tym:

  • różne grubości i typy materiałów,
  • różne kształty przygotówki,
  • różne wartości siły docisku oraz sposób jej rozłożenia na powierzchni dociskowej (dzielony dociskacz),
  • modyfikacje kształtu powierzchni formujących

Symulacje w znacznym stopniu przyczyniły się w tym projekcie do skonstruowania tłocznika, który przy bardzo niewielkich poprawkach był w stanie formować detale zgodne z oczekiwaniami klienta.

Symulacja tłoczenia

top icon