Stanowisko laserowe

CIM-mes Projekt opracował oraz wykonał stanowisko do badania odporności tkanin na promieniowanie laserowe. Stanowisko zostało zaprojektowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego, którego celem było wytworzenie odzieży umożliwiającej ochronę pracowników wykorzystujących ręczne lasery dużej mocy (rzędu 1 kW mocy świetlnej). Zastosowanie laserów o tak dużej mocy pozwala na niezwykle precyzyjną obróbkę metali (czyszczenie, spawanie) jednak stwarza jednocześnie bardzo wysokie ryzyko śmiertelnych urazów. Aby móc dobrać odpowiednie tkaniny ochronne, konieczny był pomiar umożliwiający ich ocenę pod względem zapewnianego bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności CIM-mes opracował kryteria oceny tkanin, biorąc pod uwagę możliwe scenariusze uszkodzenia tkanek. Kryteria te posłużyły do stworzenia metodologii badawczej, która następnie została zaimplementowana w stanowisku badawczym. Ocena tkanin opiera się na pomiarze dwóch wielkości fizycznych: pomiarze ilości ciepła przenikającego przez tkaninę w czasie oświetlenia wiązką lasera oraz na pomiarze kątowej charakterystyki odbicia oraz transmisji wiązki lasera (charakterystyka RTA oraz BRDF). Pomiar charakterystyki odbicia jest niezwykle istotny, ponieważ tkanina ochronna powinna nie tylko zabezpieczać użytkownika przed laserem, ale również unikać lustrzanego odbicia wiązki, ponieważ mogłoby to doprowadzić do niekontrolowanego porażenia zarówno ciała, jak i wzroku.

Opracowane stanowisko jest obecnie komercyjnie dostępnym produktem. Projekt był współfinansowany przez 7 program ramowy Komisji Europejskiej w ramach PROSYS-LASER.

Szczegółowe informacje

  • Kalorymetryczny pomiar i ocena kryterium Stoll-Chianta
  • Do wyznaczenia charakterystyki RTA wykorzystywana jest metoda BRDF
  • W pełni automatyczna metoda testowa oparta na predefiniowanych trajektoriach goniometru wykonującego pomiar
  • Automatyczna procedura wyznaczania czasu przepalenia tkaniny, tzw. "time to burn"
  • Generator raportów
  • Bezpieczeństwo operatora urządzenia

PODSTAWOWE

Testowanie nowych materiałów ochronnych przeznaczonych na odzież ochronną dla osób narażonych na promieniowanie laserowe dużej gęstości. Certyfikacja wprowadzanych na rynek nowych rozwiązań dotyczących tkanin przeznaczonych na odzież oraz inne elementy ochronne, takie jak np. kurtyny.

DODATKOWE

Prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane na opracowywanie nowych materiałów, których powierzchnia może być narażona na promieniowanie w zakresie widzialnym i bliskim widzialnemu.

OGRANICZENIA

Gęstość mocy lasera musi być mniejsza niż 8kW/cm2. Do pracy ze stanowiskiem niezbędna jest instalacja ochronna.

DOSTAWA

W sprawie dodatkowych informacji na temat zakupu stanowiska, czy też wykonywanych za jego pomocą pomiarów, prosimy o kontakt.

INFORMACJE

Stworzenie stanowiska było współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach siódmego programu ramowego. Numer kontraktu: NMP2-SE-2009-229165

top icon