Optymalne sterowanie ogrzewaniem

Sterowanie sieciowe - instalacja ogrzewania kolektorami słonecznymi

CIM-mes opracował algorytmy optymalnego sterowania wielo-źródłową instalacją ogrzewania kolektorami słonecznymi - powyżej widoczny jest aktualny stan instalacji ogrzewającej szpital w Ząbkach pod Warszawą. Głównym problemem w wykorzystaniu energii ze słońca do ogrzewania jest jej dostępność w ujęciu sezonowym, tzn. najwięcej słońca jest latem, natomiast większość zapotrzebowania na ciepło występuje w sezonie zimowym.

W celu zbilansowania ciepła niezbędne jest zastosowanie zbiornika na ciepło, który będzie w stanie zakumulować wystarczająco dużo ciepła latem i dostarczyć je zimą. Dodatkowo została zastosowana wysokotemperaturowa pompa ciepła w celu zwiększenia pojemności cieplnej zbiornika oraz umożliwienia zasilania ciepłem słonecznym wysokotemperaturowego systemu ogrzewania (klasyczne grzejniki). Do systemu został również włączony istniejący wcześniej kocioł gazowy.

Przedstawiony układ ogrzewania posiada wiele możliwości pracy. Zapotrzebowanie na ciepło może być pokryte za pomocą: bezpośrednio kolektorów słonecznych, zbiornika na ciepło, pompy ciepła oraz kotła gazowego. Dodatkowo praca instalacji jest ściśle powiązana z porami roku, co powoduje, że jej cykl pracy ma charakter roczny. Optymalne sterowanie tego typu obiektem wymagało stworzenia numerycznego modelu pracy instalacji, który został wykorzystany nie tylko do przetestowania algorytmów sterowania, ale został również zaszyty w sterowniku, w celu optymalnego doboru strategii wykorzystania ciepła słonecznego.

Układ sterowania oraz instalacja badawcza zostały zbudowane w ramach projektu badawczo-rozwojowego EINSTEIN, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7 programu ramowego (FP7). W realizacji instalacji, poza CIM-mes Projekt Sp. z o.o., brali również udział Mostostal Warszawa SA, Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o. oraz włoska firma ICOP.

top icon