Grzanie indukcyjne

W ramach analizy została wykonana symulacja grzania indukcyjnego rdzenia silnika elektrycznego. Celem symulacji było określenie rozkładu temperatury w rdzeniu w celu określenia czy proces technologiczny klejenia będzie przebiegał poprawnie. Elementem optymalizacji procesu jest określenie maksymalnej grubości rdzenia, dla której połączenie będzie skuteczne.

Grzanie indukcyjne

top icon