Crash: zderzenia barek

CIM-mes Projekt we współpracy z Politechniką Szczecińską przeprowadził obliczenia związane ze zderzeniem oraz wejściem na mieliznę wybranych typów barek rzecznych (OPW 500W, NC oraz TUS). Na podstawie danych konstrukcyjnych zostały opracowane modele numeryczne barek, wody oraz dna. Scenariusze zderzeń określone przez zleceniodawcę obejmowały między innymi wejście na mieliznę każdego z typów barek oraz ich kolizje. Analiza pozwoliła na oszacowanie potencjalnych uszkodzeń barek w przypadku wystąpienia wspomnianych zjawisk wraz z identyfikacją obszarów ich konstrukcji nośnej, które wymagały wzmocnienia, w celu zwiększenia ich bezpieczeństwa. Symulacje wykonywane były przy użyciu programu PAM-CRASH.

top icon