Cieplno-przepływowa symulacja CFD

Analiza dotyczyła chłodzenia szafy sterowniczej. Celem analizy było sprawdzenie, czy urządzenia emitujące ciepło zamknięte w szafie pyłoszczelnej będą dostatecznie dobrze chłodzone w szerokim zakresie temperatur. Analiza wymagała zastosowania nieustalonej symulacji mechaniki płynów z uwzględnieniem wymiany ciepła przez promieniowanie cieplne. Na podstawie uzyskanych wyników udało się poprawić konstrukcje urządzenia, oraz uzyskać zadane parametry pracy. Symulacja została wykonana z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS-FLUENT.

Symulacja wykonana z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS-FLUENT

top icon