VPS

Virtual Performance Solution firmy ESI Group jest pakietem programów współpracujących w jednym środowisku graficznym i mogącym operować na wspólnym modelu obliczeniowym. Pakiet ten daje użytkownikowi możliwość symulacji; uderzeń, crash testów, bezpieczeństwa pasażerów, testów wysoko-prędkościowych (balistyka), optymalizacyjnych, analizy ruchu i dynamiki, wytrzymałościowych, cieplnych, akustycznych oraz komfortu (fotele samochodowe). Jest to idealne narzędzie dla inżyniera, który chce dokładnie sprawdzić projekt na podstawie geometrii CAD oraz danych materiałowych. Użytkownikami tego oprogramowania są najwięksi producenci przemysłu transportowego.

Opis poszczególnych modułów

PAM-CRASH jest to program do symulacji zagadnień dynamicznych, zarówno nieskomplikowanych analiz pojedynczych części, jak i bardzo złożonych symulacji modeli pojazdów, bądź konstrukcji. Wykorzystuje solver typu explicite. Posiada bardzo szeroki zakres modeli materiałowych do kompozytów, pianek, gum, tworzyw sztucznych, stali z uwzględnieniem niszczenia materiału. Obecnie jest to jeden z najpopularniejszych na świecie programów do analizy zjawisk dynamicznych, w tym analizy zjawisk zachodzących przy testach zderzeń pojazdów oraz konstrukcji, w przemyśle transportowym.

PAM-STATICS to program do symulacji zagadnień statycznych liniowych i nieliniowych, z uwzględnieniem kontaktów, dużych przemieszczeń i obrotów, temperatury oraz nieliniowości materiałowych. Typowymi zastosowaniami są sprawdzanie sztywności, wyliczanie poziomów naprężeń, odkształceń, temperatur. Program ten wraz z programem PAM-CRASH może być używany do analiz wielopoziomowych statyczno-dynamicznych z wykorzystaniem tego samego modelu obliczeniowego.

PAM-SAFE to program dedykowany dla zagadnień symulacji systemów bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne oraz pasy bezpieczeństwa, z uwzględnieniem zachowania pasażera. Pasażerowie mogą być reprezentowani jako manekiny mechaniczne lub zaawansowane bio-mechaniczne modele ciała ludzkiego.

PAM-SHOCK jest to program do analizy zjawisk wysoko-prędkościowych (HVI). Wykorzystywany jest w przemyśle kosmicznym, lotniczym, oraz obronnym. Program ma zaimplementowaną metodę numeryczną SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) służącą do przeprowadzania symulacji zachowania się płynów. PAM-SHOCK umożliwia symulowanie takich zjawisk jak: penetracje balistyczne, wybuchy, zderzenia obiektów (np. ptaków) z samolotami/pojazdami i wiele innych. Jest zweryfikowany doświadczalnie przez Europejską Agencję Kosmiczną na uderzenia z bardzo dużymi prędkościami (ponad 11000 km/h).

PAM-COMFORT to moduł do wirtualnego projektowania foteli. Numeryczny model fotela jest podstawą do zaprojektowania procesu wytwarzania fotela oraz przeprowadzenia szeregu symulacji, takich jak analiza komfortu (także z uwzględnieniem komfortu cieplnego oraz drgań), czy analiza bezpieczeństwa.

NVH (noise, vibration & harshness) jest to moduł do analizy zagadnień głośności konstrukcji oraz głośności wewnątrz pojazdów. Specjalnie zaprojektowany do rozwiązywania liniowych zagadnień NVH, takich jak „odgłosy drogi”, sztywność dynamiczna oraz tarcie o siebie elementów porowatych.

top icon