SYSWELD

Welding Simulation Suite

Oprogramowanie z pakietu Welding Simulation Suite wylicza wpływ ciepła na strukturę w trakcie oraz pod koniec symulowanego procesu spawania, z uwzględnieniem zmiany wymiarów, odkształceń cieplnych, twardości, składu fazowego oraz naprężeń i odkształceń plastycznych. Wyróżniającym je czynnikiem jest również możliwość symulowania spawania wielościegowego oraz zgrzewania. Warto podkreślić, że program SYSWELD (wchodzący w skład pakietu Welding Simulation Suite) oferowany jest również w wersji edukacyjnej. Pakiet ten obejmuje symulowanie procesów spawania oraz obróbki cieplnej. Wersja ta jest ograniczona na liczbę węzłów modelu i nie da się nią rozwiązywać zagadnień z dużymi modelami.

Opis poszczególnych modułów

VISUAL-WELD to przyjazne użytkownikowi oprogramowanie działające w środowisku VISUAL. Daje możliwość symulowania procesów spawania (łukowe, laserowe, MIG-, TIG-) jedno i wielościegowego, stali, aluminium oraz innych metali i stopów. Program ten jest stale rozwijany i dostosowywany do potrzeb rynku tak, aby pozwalał na symulację całej gamy procesów spawalniczych.

SYSWELD to zaawansowany program do symulacji całej gamy procesów spawalniczych, obróbki cieplnej i cieplno- chemicznej. Program daje możliwość przeprowadzania analiz termiczno-metalurgicznych, elektrokinetyczno-termiczno-metalurgicznych, dyfuzyjnych i wielu innych. Program operuje na specjalnie zdefiniowanych makrach umożliwiających zdefiniowanie żądanego procesu krok po kroku. Dzięki niemu możemy uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące pól temperatur, zmian w mikrostrukturze, twardości, naprężeń, odkształceń i przemieszczeń.

WELD PLANNER to szybki i intuicyjny program dedykowany do symulowania procesów spawania wielkogabarytowych złożeń, bazujący na symulacji odkształceń. WELD PLANNER został opracowany pod przewodnictwem firm INPRO, Daimler, VW oraz Thyssen. Program oferuje przeprowadzanie bardzo szybkich analiz (do jednego dnia) z wykorzystaniem inżynierii przemieszczeń.

PAM-ASSEMBLY to program do symulowania procesów spawania wielkogabarytowych złożeń, bazujący na symulacji odkształceń z wykorzystaniem podejścia lokalno-globalnego. PAM-ASSEMBLY bazuje na „lokalnych” modelach obliczonych w SYSWELD i wykorzystuje je do wyliczenia odkształceń konstrukcji z uwzględnieniem wszystkich zjawisk fizycznych.

top icon