PAM-STAMP 2G™

PAM-STAMP 2G™ firmy ESI Group jest programem CAE opartym na metodzie elementów skończonych (MES), dedykowanym do wspomagania projektowania procesów formowania blach. Jest przydatny w całym procesie projektowania narzędzia, od zapytania ofertowego, poprzez analizę formowalności i projekt tłocznika, aż po walidację wytłoczki, w tym przewidywanie i korekty sprężynowania. PAM-STAMP 2G™ pozwala użytkownikom na podejmowanie decyzji on-line, łącząc funkcje projektanta produktu, projektanta narzędzia oraz technologa, od wczesnego etapu projektowania, aż po produkcję.

Opis poszczególnych modułów

PAM-INVERSE to solver zaprojektowany tak, aby w jednym kroku oszacować wstępny kształt wykrojki oraz wstępną wykonalność części. Moduł jest przydatny zarówno przy przygotowywaniu ofert, jak również przy wczesnym projektowaniu części.

PAM-DIEMAKER to moduł do projektowania narzędzi formujących (matryc). Po zaimportowaniu geometrii detalu CAD, PAM-DIEMAKER daje użytkownikowi możliwość bardzo szybkiego zaprojektowania i optymalizacji całego kształtu matrycy. Jest to szybkie i iteracyjne narzędzie, pozwalające na budowanie parametrycznych modeli. Moduł ten ma zastosowanie również do inżynierii odwrotnej (re-engineering), czyli odwzorowania detali na podstawie geometrii matryc. Moduł ten istnieje również jako w pełni zintegrowany dodatek do oprogramowania CATIA v5, pozwalający na szybkie i bezpośrednie projektowanie tam narzędzi formujących.

PAM-QUICKSTAMP Plus to moduł do wstępnego sprawdzania i testowania różnych kształtów narzędzi formujących (pochylenia ścian, promienie, itp.). PAM-QUICKSTAMP Plus w obliczeniach uwzględnia zachowanie elasto-plastyczne materiału, tarcie, progi ciągowe, oraz ciśnienie docisku. Moduł ten jest optymalnym kompromisem pomiędzy dokładnością, czasem, a wydajnością komputera.

PAM-AUTOSTAMP to moduł pozwalający na zaprojektowanie procesu formowania / tłoczenia z uwzględnieniem większości aspektów występujących w rzeczywistym procesie, takich jak grawitacja, opadanie dociskacza, formowanie wielotaktowe, okrawanie, sprężynowanie, zawijanie, itp. Z PAM-AUTOSTAMP użytkownik przechodzi przez kolejne etapy formowania części, aż do ostatecznej walidacji, pomagając dzięki temu wychwycić i skorygować ewentualne kosztowne i czasochłonne pomyłki. Zaimplementowany w PAM-AUTOSTAMP solver typu implicite pozwala na szybkie i dokładne przewidywanie sprężynowania części. Zakres procesów, które można symulować, stale wzrasta i na chwilę obecną zawiera: konwencjonalne tłoczenie, tłoczenie na gorąco, zawijanie obrzeży, tłoczenie blach spawanych i podwójnych, tłoczenie gumą, formowanie materiałów superplastycznych, hydroformowanie, gięcie. Program posiada bogatą bazę danych materiałowych dla stali i aluminium. Istnieje również możliwość zdefiniowania własnych materiałów w oparciu o dane doświadczalne lub literaturowe, przy wykorzystaniu zaimplementowanych w programie modeli materiałowych.

PAM-TUBE to moduł z zaimplementowanymi dedykowanymi makrami wspomagającymi symulacje procesów gięcia oraz hydroformowania rur. Jest to szybkie i iteracyjne parametryczne podejście generujące realistyczny model symulacyjny, pozwalające użytkownikowi na natychmiastową ocenę formowalności części.

DELTAMESH to moduł do tworzenia siatek MES na podstawie importowanych modeli CAD. W pełni zintegrowany z innymi modułami pozwala użytkownikowi w prosty i szybki sposób budować i modyfikować modele, które są następnie wykorzystywane do symulacji procesów formowania. Importować można do niego geometrie w formatach IGES lub VDA.

top icon