CADWorx® P&ID

Oprogramowanie CADWorx® P&ID Professional

CADWorx® P&ID Professional posiada wszelkie wymagane narzędzia do łatwego kreowania diagramów procesowych. CADWorx P&ID umożliwia tworzenie schematów oprzyrządowania i orurowania i udostępnia zawarte w nich informacje wszystkim zainteresowanym stronom.

Inteligentne Diagramy Procesowe

CADWorx P&ID Professional pozwala na łatwe i szybkie tworzenie w pełni inteligentnych schematów orurowania i oprzyrządowania, nie wymagając przy tym zmiany istniejących rysunków, symboli czy standardów firmowych.

Schemat Procesowy w Oparciu o Specyfikację 

Opcjonalnie CADWorx P&ID Professional pozwala na umieszczanie komponentów w oparciu o specyfikację rurociągów, poprawiając w ten sposób dokładność i pozwalając na sprawdzanie zgodności komponentów z modelem instalacji.

Symbole Zgodne ze Standardami Branżowymi 

CADWorx P&ID posiada szeroką bibliotekę symboli. Interface nie wymagający wiedzy programistycznej pozwala na całkowity dostęp do istniejących symboli używanych w firmie, nadając im przy tym pełną funkcjonalność CADWorx. 

Dwukierunkowa Baza Projektowa 

CADWorx P&ID Professional pozwala na tworzenie projektowych baz danych definiowanych przez klientów, nie wymagając przy tym wiedzy o bazach danych. Bazy projektowe mają dwukierunkowe połączenie z rysunkami projektowymi zapewniając synchronizację między bazą, a rysunkami.

Połączenie z Dokumentacją Projektową 

CADWorx P&ID Professional pozwala na połączenia dowolnych ilości informacji lub dokumentów z komponentami schematu orurowania i oprzyrządowania i przechowuje informacje w bazach projektowych dla dalszej obróbki.

Publikacja Schematu P&ID Projektu 

CADWorx Internet Publisher pozwala na łatwą publikację schematu orurowania i oprzyrządowania tak aby mogły być wyświetlane w Windows® Internet Explorer®.

top icon