CADWorx® Plant Professional

CADWorx służy do inteligentnego modelowania 3D instalacji przemysłowych oraz projektowania rurociągów działając w środowisku AutoCAD®. CADWorx jest jednym z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku. Jednocześnie jest łatwy w nauce i obsłudze.

ULEPSZONE PROJEKTOWANIE RUROCIĄGÓW ORAZ INSTALACJI

CADWorx zawiera nowe możliwości projektowania przestrzennego instalacji i projektowania rurociągów, które znacząco redukują czas potrzebny do modelowania złożonych układów rur. Program proponuje użytkownikowi potencjalne ścieżki prowadzenia rur, co pozwala zaoszczędzić czas na etapie planowania rurociągów.

SZYBKIE WPROWADZANIE ZMIAN

Wprowadzanie zmian w CADWorx® jest proste. Program pozwala zaznaczyć segment rurociągu i przesunąć go w nowe miejsce, a wszystkie komponenty z tej sekcji przemieszczą się razem z nim.

ŁATWE PRZENOSZENIE KOMPONENTÓW INSTALACJI

Modyfikacje projektu są niezbędną i często czasochłonną częścią pracy – CADWorx obniża ten czas o połowę. Opcja „drag-lock” pozwala np. na przeniesienie zaworu na inną część układu, uwzględniając przy tym zagięcia i zmiany kierunku. Z opcją „drag-lock” nie trzeba zmieniać kołnierzy, uszczelek czy śrub.

ULEPSZONE KATALOGI I SPECYFIKACJE

Nowy edytor katalogów i specyfikacji CADWorx pozwala na efektywne tworzenie i kontrolę specyfikacji projektowej. Te narzędzia pozwalają na łatwe dołączanie i zachowywanie specyfikacji projektu w momencie jego zakończenia lub przekazywania do dalszych prac.

ŁATWE ZMIANY WYMIAROWE

Nie trzeba projektować rurociągu od nowa po zmianie jego wymiarów. Zautomatyzowane i intuicyjne procedury zmiany rozmiaru rur i specyfikacji sprawiają, że edycja jest łatwa i szybka. Jeśli proponowana zmiana tworzy różne rozwiązania, CADWorx prosi o wybór najkorzystniejszej opcji spośród sugerowanych.

SZYBKIE ZMIANY SPECYFIKACJI

Można zmieniać specyfikacje rurociągu w każdym momencie. Dzięki tej funkcji elementy ze starej specyfikacji zostają wymienione na nowe (z aktualnej specyfikacji). Elementy pozostają połączone przez cały proces wprowadzania zmian, eliminując problemy z łączeniami, czy konieczność wykonywania projektu na nowo.

DODATKOWE STANDARDY RUROCIĄGÓW

CADWorx® oferuje teraz możliwość wykorzystania dodatkowych standardów do procesu projektowania rurociągu. Standardy te mogą być nadpisywane przez projektanta w szczególnych przypadkach. Znacząco poprawia to ogólną integralność projektu. Stosowanie zdefiniowanych standardów projektowych kontroluje tworzenie instalacji przy zachowaniu elastyczności wymaganej do wykonania najlepszego możliwego projektu.

INTUICYJNE TABELE KSZTAŁTEK

Intuicyjne tworzenie tabel z kształtkami pozwala na szybkie dodawanie zasad dotyczących specyfikacji rurociągu. To pozwala projektantowi na spełnianie standardów firmy i projektu w prosty sposób.

INTELIGENTNE PROJEKTOWANIE ZŁOŻEŃ I PODZESPOŁÓW

Przy użyciu CADWorx można opracowywać i zachowywać zestawy komponentów. Te zestawy mogą składać się z dowolnych komponentów i być wykorzystywane ponownie w przyszłości. Użytkownicy mogą budować biblioteki standardowych zestawów, które są dostępne dla dowolnego członka zespołu projektowego. Ta cecha oszczędza zarówno pieniądze jak i czas, jednocześnie wzmacniając dokładność poprzez standaryzację.

top icon