CAESAR II®

Oprogramowanie CAESAR II®

CAESAR II służy do szczegółowej analizy wytrzymałościowej systemu rurociągów i orurowania instalacji przemysłowych zgodnie z międzynarodowymi normami. CAESAR II wyznacza nowe standardy w oprogramowaniu do określania naprężeń i odkształceń rurociągów i instalacji.

WPROWADZANIE DANYCH

CAESAR II pozwala w prosty i intuicyjny sposób wprowadzać i sprawdzać wszystkie dane potrzebne do dokładnego zdefiniowania modelu orurowania wymaganego do analizy wytrzymałościowej. Program pozwala wprowadzać zmiany w układzie rur poprzez modyfikację pojedynczych elementów lub też importować całe zestawy elementów.

ZAAWANSOWANA GRAFIKA

Moduł graficzny CAESAR II pozwala na szybką wizualizację opracowanych modeli 3D, równocześnie zaznaczając miejsca wymagające szczególnej uwagi. Program umożliwia przejrzystą ocenę elastyczności układu rur i daje możliwość tworzenia kolorowych map rozkładu naprężeń oraz animację przemieszczeń dla wszelkich obciążeń.

NARZĘDZIA PROJEKTOWE

Wbudowane narzędzia i kreatory zadań pozwalają na pełne wykorzystanie wiedzy i doświadczenia projektanta, umożliwiając tworzenie pętli kompensacyjnych lub przestrzennych podglądów analizowanych elementów. Zastosowane narzędzia istotnie zmniejszają margines niepewności, jednocześnie podpowiadając praktyczne zmiany w projekcie.

OPCJE ANALITYCZNE

Poza oceną reakcji układu rur na wpływ temperatury, ciężar własny oraz obciążenia ciśnieniowe, CAESAR II analizuje wpływ wiatru, obciążeń sejsmicznych oraz oddziaływania fal i posadowienia podpór. Uwzględniane są efekty nieliniowe wynikające np. z uniesienia wspornika, zamknięcia i tarcia. W zakresie analizy dynamicznej wykonywana jest analiza harmoniczna i modalna, obliczane jest spektrum przemieszczeń oraz analiza stanów przejściowych. CAESAR II dobiera również odpowiednie sprężyny do zawiesi o dużych ugięciach pionowych.

SPRAWDZANIE BŁĘDÓW ORAZ RAPORTOWANIE

Program CAESAR II zawiera zintegrowany moduł sprawdzania błędów, który analizuje dane wejściowe zdefiniowane przez użytkownika oraz sprawdza ich kompletność i poprawność, zarówno pod kątem metody elementów skończonych, jak i topologii oraz geometrii orurowania. Raporty są dokładne, zwięzłe i rzeczowe, a ich format i zawartość mogą być w pełni definiowane przez użytkownika.

MATERIAŁOWA BAZA DANYCH

CAESAR II udostępnia projektantowi w formie tabelarycznej szeroki wybór materiałów i elementów rurociągów z podaniem właściwości materiałowych i naprężeń dopuszczalnych, a także bogaty asortyment kompensatorów, profili stalowych i podwieszeń sprężynowych oraz szeregów wymiarowych rur wg wszystkich głównych norm międzynarodowych.

DWUKIERUNKOWY INTERFEJS PROJEKTOWY

CAESAR II zawiera unikalne narzędzia pozwalające na pełną integrację funkcji klasycznego projektowania i analizy inżynierskiej. Dwukierunkowe połączenie z programem CADWorx Plant Professional umożliwia bezproblemową wymianę danych. Pozwala to projektantowi na automatyczne wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej i przełączanie się z funkcji projektowej na analityczną bez ryzyka utraty danych.

top icon