GT STRUDL®

Oprogramowanie GT STRUDL®

GT STRUDL® (VVD) jest jednym z najbardziej powszechnych, w pełni zintegrowanych i adaptowalnych rozwiązań do analizy strukturalnej. Program ten dowiódł swojej użyteczności w wielu branżach takich jak energetyka konwencjonalna i jądrowa, instalacje onshore i offshore, stocznictwo, inżynieria lądowa oraz infrastrukturalna. GT STRUDL oferuje inżynierom kompletne dane techniczne potrzebne do opłacalnego i wydajnego projektowania konstrukcji. Oprogramowanie GT STRUDL jest liderem rynku dzięki wysokiej jakości wynikom, niezawodności oraz dostępnemu wsparciu technicznemu.

HISTORIA SUKCESÓW

Przez prawie 40 lat GT STRUDL był jednym z najszerzej stosowanych programów inżynierskich i projektowych do analizy konstrukcji. Program cieszy się zaufaniem i jest stosowany na całym świecie przez tysiące inżynierów do szybkiego i efektywnego dostarczania dokładnych wyników.

WSZECHSTRONNE ROZWIĄZANIE

GT STRUDL oferuje w pełni zintegrowane i oparte o bazy danych oprogramowanie do ogólnej analizy MES i wszechstronnego projektowania konstrukcji. Program zawiera 10 obszarów funkcyjnych, które współdziałają ze sobą. W połączeniu z wysoką prędkością obliczeń GT STRUDL zapewnia nieograniczone możliwości i elastyczność dla projektów o dowolnym rozmiarze i stopniu złożoności. 

ANALIZA 

Liniowe i nieliniowe, statyczne i dynamiczne zdolności analityczne oraz wysoka wydajność obliczeniowa GT STRUDL są uznawane na całym świecie. Niewiele programów posiada tak szeroką funkcjonalność. GT STRUDL zawiera wszystkie narzędzia stosowane w analizie różnorodnych projektów konstrukcyjnych, od tych najprostszych, po najbardziej skomplikowane. Ponadto program ten może wykonywać obliczenia w ułamku czasu potrzebnego innym programom dostępnym na rynku.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Inżynierowie konstruktorzy mogą projektować elementy konstrukcji oraz sprawdzać jej zgodność z normami przy zastosowaniu wielu międzynarodowych norm projektowych dla stali, począwszy od lat 60-tych. Oprogramowanie obsługuje aktualne normy takie jak AISC 14th Edition, Eurocode 3 (EC3) 2005, ANSI/AISC N690 2012, ASME BPVC Subsection NF 2007, ISO 19902:2007, API RP 2A-WSD 21st Edition i wiele innych. Elementy projektu są dokładnie udokumentowane, co pozwala inżynierowi na szczegółową weryfikację procedury sprawdzania zgodności z normą. Przy użyciu GT STRUDL można zarządzać projektowaniem elementów konstrukcji stalowych oraz sprawdzaniem ich zgodności z normą, poprzez zastosowanie licznych opcji kontrolnych, które umożliwiają efektywne wykonanie optymalnego projektu. 

KREATOR PODKŁADEK 

Zaawansowane modelowanie stalowych podkładek, przeprowadzanie liniowej i nieliniowej analizy oraz ocena ich funkcjonalności mogą być wykonywane za pomocą łatwego w użyciu, graficznego interfejsu. Użytkownik może modelować wiele atrybutów podkładek: otwory, nacięcia, zatyczki, kotwy, usztywnienia, dane powierzchni nośnej, warunki brzegowe odwzorowujące kołnierze i spawy.

DANE MODELU KONSTRUKCYJNEGO

GT STRUDL importuje i eksportuje modele z Intergraph Smart™ 3D oraz innych programów przy użyciu plików CIS/2. Dzięki temu modele bogate w dane, stworzone poza środowiskiem programu GT STRUDL, mogą w pełni wykorzystać możliwości GT STRUDL.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Przy użyciu GT STRUDL inżynierowie mogą projektować kolumny, wsporniki, płyty, stropy zgodnie z normą ACI 318. GT STRUDL dostarcza również dokładny przedmiar w oparciu o dane projektowe. Ta opcja pozwala zaoszczędzić czas na etapie projektowania.

DOKUMENTACJA UŻYTKOWNIKA 

GT STRUDL zawiera szeroki zakres dokumentacji użytkownika szczegółowo opisującej funkcjonalność produktów. Ta dokumentacja pomaga w pełni opanować możliwości GT STRUDL. Użytkownik może nauczyć się zastosowania najnowszej i rygorystycznej analizy strukturalnej i metodologii projektowej. 

ANALIZY DLA PRZEMYSŁU OFFSHORE

Użytkownicy mogą modelować i analizować naprężenia związane z oddziaływaniem środowiska, takie jak:

 • Wpływ wiatru
 • Oddziaływanie fal
 • Naprężenia spowodowane prądem morskim
 • Obciążenia sejsmiczne 

Te obciążenia można zaaplikować, do następujących konstrukcji typu offshore:

 • Konstrukcje platform stałych;
 • Półzanurzalne platformy wiertnicze stabilizowane odciągami lub kotwiczone pionowo;
 • Inne konstrukcje pływające;

Możliwe jest wykonanie różnych obliczeń analitycznych, takich jak:

 • Analiza liniowa i nieliniowa;
 • Wodowanie konstrukcji;
 • Analiza stabilności i uzyskania pionu konstrukcji;
 • Analiza współczynnika spiętrzenia naprężeń;
 • Sprawdzanie zmęczenia materiału przy użyciu gęstości widmowej mocy i metod deterministycznych;
 • Nieliniowa analiza oddziaływań w konstrukcji słupowej;
 • Sprawdzanie z normami przy użyciu ISO 19902:2007 (E) i API RP 2A-WSD Edycja 21. 

GWARANCJA JAKOŚCI W PRZEMYŚLE JĄDROWYM

Od 1983 procedury Quality Assurance i Quality Control (QA/QC) zawarte w programie GT STRUDL są jednymi z najostrzejszych procedur projektowych. Stosowane są w branży jądrowej i są w pełni zgodne z przepisami NRC 10CFR21 i 10CFR50 Załącznik B obowiązującymi w U.S.A.. Dodatkowo procedury jakości w GT STRUDL są w pełni zgodne z normą ASME NQA-1-2008 wraz z załącznikiem 2.7 (NQA-1a-2009) z 2009 roku. Program i jego procedury QA/QC są cyklicznie sprawdzane przez niezależnych audytorów z branży jądrowej kilka razy do roku. Audytorzy z NUPIC (Nuclear Prucurement Issues Committe) oraz NIAC (Nuclear Industry Assessment Committee) przeprowadzają audyt co trzy lata. Każda wersja GT STRUDL jest dokładnie weryfikowana i legalizowana pod kątem jakości obliczeń i wydajności przy użyciu 5000 przypadków testowych.

top icon