NozzlePRO™

Oprogramowanie NozzlePRO™

NozzlePRO™ NozzlePRO jest samodzielnym rozwiązaniem pozwalającym użytkownikowi na szybkie i łatwe wykonanie analizy Metodą Elementów Skończonych (MES) dla pojedynczych urządzeń ciśnieniowych i elementów rurociągów. Inżynierowie mogą przeprowadzić analizę MES bez konieczności posiadania rozległej wiedzy o modelowaniu MES oraz technikach analizy. 

Uznane Kompetencje 

NozzlePRO jest łatwe w użyciu, a jego interaktywna grafika zapewnia jasne i intuicyjne wskazówki. NozzlePRO szybko generuje wyniki analizy w postaci tabeli oraz w postaci graficznej i jasno odwzorowuje ciśnienia, momenty, temperatury i obciążenia w systemie. Jest to potężne interaktywne narzędzie pozwalające na wnikliwe analizowanie i manipulowanie modelem.

Integracja z CAESAR II i PV ELITE

Ponieważ NozzlePRO sprawia, że analiza MES może być bez wysiłku dołączona do tradycyjnej analizy w oparciu o normy, projekty mogą wykorzystywać dokładność analizy MES oraz praktyczność analizy w oparciu o normy. Przykładowo wyniki analizy elastyczności oraz SIF mogą być z łatwością wykorzystane przez programy CAESAR II oraz PV Elite (produkcji Intergraph) do ogólnej poprawy analizy rurociągów i zbiorników tak aby były one odpowiednio oszacowane.

Wyjście poza Analizę w Oparciu o Normy

NozzlePRO może analizować elementy nie ujęte w normach. Może również dokładniej przeliczać maksymalne dopuszczalne obciążenia i naprężenia. Możliwe jest dokładne ustanowienie konsekwentnych współczynników bezpieczeństwa do analizy. Te bardziej dokładne wyniki prowadzą do udoskonalenia efektywności w projektowaniu i pomagają wydłużyć żywotność rurociągów i powiązanych urządzeń.

Szybka Budowa Dokładnych Modeli do Analizy 

Wprowadzenie komponentów jest szybkie i proste przy równoczesnym umożliwieniu edycji siatki oraz warunków granicznych. Dla jeszcze dokładniejszej oceny obciążeń i przemieszczeń króćców i rurociągów, użytkownicy mogą oceniać wpływ temperatury na króćce przy rozgałęzieniach rurociągu, dennicach i cylindrach. Sekcje proste, kolanka, łuki, odgałęzienia i ograniczenia liniowe mogą być dołączone do analizy króćców.

Wyniki i Analiza w Oparciu o Badania

Realistyczna elastyczność w króćcach skutkuje zazwyczaj dużo niższymi naprężeniami (wyższe dopuszczalne obciążenia) na tychże króćcach. Standardowe wartości SIF dla rozgałęzień pochodzi z prac wykonanych w latach 40-tych przez A.R.C. Markla. Większość tych eksperymentów została wykonana na rurach o jednolitym rozmiarze. Pozostałe wartości SIF były ekstrapolowane z tych modeli.
Wartości SIF w NozzlePRO bazują na testach wykonanych przez Markla oraz na wielu kalkulacjach MES wykonanych od tamtego czasu. Oznacza to, że NozzlePRO zapewnia najbardziej wszechstronną ocenę współczynników SIF oraz K dla króćców.

Analiza MES Ukierunkowana Branżowo 

Charakterystyczną cechą NozzlePRO w porównaniu do ogólnych rozwiązań MES jest fakt, iż automatycznie sprawdza zgodność z normą ASME Section VIII – Division 2. To pozwala zaoszczędzić czas ponieważ nie ma konieczności sprawdzania zgodności po etapie projektowania. 

Czemu NozzlePro?

NozzlePRO może być wykorzystywane do wielu zadań. Program zapewnia dodatkową wartość i dokładność w celu pomocy z :

 • Analiza naprężeń króćców lub ocena dopuszczalnych obciążeń na króćcach, które:
  • Poddane są kombinacji obciążeń termicznych i mechanicznych;
  • Pracują cyklicznie;
  • Nie są uwzględnione w normach;
 • Obliczenia nakładek wzmacniających dla krócców
 • Wykonanie analizy MES, gdy nakładki wzmacniające, uchwyty klamry, podpory oraz inne elementy są umieszczone na wyoblaniu dennicy
 • Analiza zbiorników poziomych; na podporach siodłowych
 • Badanie zgodności z ASME Sekcja III, część NH (praca w wysokiej temperaturze)
 • Przeprowadzenie szybkiej i zachowawczej analizy FFS (API 579)
 • Określenie momentów wywracających dla zbiorników pionowych na podporach cylindrycznych
 • Wyznaczenie efektu nakładek wzmacniających integralnych i nieintegralnych umieszczonych na głowicy
 • Obliczenia “pipe shoes” dla obciążeń od ciężaru własnego, ciężaru płynu roboczego i obciążeń osiowych
top icon