PV Elite®

Oprogramowanie PV Elite®

PV Elite® Program PV Elite® opracowany przez firmę Intergraph® jest kompletnym rozwiązaniem do projektowania, analizy i oceny zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Użytkownicy PV Elite mogą szybko, dokładnie i efektywnie projektować urządzenia wykorzystywane w najbardziej ekstremalnych warunkach.

ZBIERANIE DANYCH

PV Elite sprawia, że definiowanie warunków brzegowych dla zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła staje się proste nawet dla zestawów obciążeń wymagających wprowadzenia dużych ilości danych. PV Elite usprawnia wprowadzanie danych poprzez podział ich na zestawy. Pomoc przy każdym wprowadzanym obiekcie wymaga jedynie przyciśnięcia przycisku. 

GRAFIKA

Graficzna prezentacja analizowanego w PV Elite modelu pomaga w weryfikacji prawidłowości wyniku i wprowadzonych danych. Przy pomocy PV Elite można w prosty sposób dowolnie przeglądać i edytować analizowane modele. 

OPCJE ANALIZY 

PV Elite przeprowadza obliczenia zgodnie z normami ASME VIII Div. 1i 2, PD 5500 oraz EN 13445. Ocena stanu urządzenia oraz określenie jego czasu życia realizowane jest przy pomocy reguł wg API 579. 

WYNIKI I RAPORTY

W celu uproszczenia procedury sprawdzania obliczeń, PV Elite generuje najważniejsze formuły obliczeniowe, takie jak np. dotyczące wymaganej grubości ścianki czy maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia pracy MAWP. Program grupuje wyniki w podziale na ich typy – obliczenia odporności powłok na ciśnienie wewnętrzne, ciśnienie zewnętrzne, obliczenia króćców, połączeń kołnierzowych. Podsumowuje też ogólne wyniki i identyfikuje elementy oraz detale mające wpływ na parametr MAWP dla danego urządzenia. 

MATERIAŁY I NORMY

PV Elite posiada zestaw międzynarodowych norm oraz obszerną bazę danych materiałowych oraz normalii. Według norm definiowane są również miejscowe obciążenia sejsmiczne oraz obciążenia od wiatru dla wielu regionów świata. Wszystkie te dane są dostępne w oprogramowaniu.

INTERFEJS

PV Elite współdziała z innymi programami wykorzystującymi do analizy metodę elementów skończonych MES oraz zasady dotyczące projektowania fundamentów. PV Elite jest zintegrowany z pozostałym oprogramowaniem firmy Intergraph®, takim jak: CADWorx® Plant Proffessional oraz PV Fabricator™ .

PV FABRICATOR

PV Fabricator posiada zaawansowane narzędzia do szybkiego i dokładnego przygotowania danych do produkcji urządzeń ciśnieniowych oraz wymienników ciepła. W połączeniu z PV Elite, PV Fabricator może dostarczyć istotnych oszczędności na etapie projektowania technologii oraz produkcji urządzenia ciśnieniowego.

top icon