Oprogramowanie: dystrybucja, szkolenia, warsztaty

Visual Vessel Design ™ (VVD) służy do projektowania naczyń ciśnieniowych oraz rurowo-płaszczowych wymienników ciepła. Program ma zastosowanie w przemyśle procesowym chemicznym, rafineryjnym, spożywczym itp.

VVD jest programem uznawanym przez Urząd Dozoru Technicznego oraz przez ponad 40 innych jednostek notyfikujących, m.in. TUV, Bureau Veritas, DNV, Swiss TS Technical Services i inne. Grono użytkowników programu VVD w Polsce stale się powiększa, udzielonych zostało ponad 90 licencji, m.in. dla ORLEN PROZAP, BIPROZAT, RAFAKO, BE&K Europe, CHEMET, CHEMEKO, ENERGOPROJEKT, PROCHEM, SECOWARWICK, FOSTER WHEELER.
CIM-mes Projekt jest dystrybutorem tego programu oraz prowadzi szkolenia dotyczące projektowania urządzeń ciśnieniowych przy pomocy programu VVD. Świadczy również usługi obliczeniowe w zakresie sprawdzania zgodności z Dyrektywą PED.

Poświadczenie Visual Vessel Design

top icon