Nasz Zespół

Zarząd i zespół ekspercki:

 

dr inż. Armen Jaworski - Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W spółce jest od roku 2008 natomiast od 2015 kieruje pracami zarządu spółki. W ramach doktoratu opracował nową metodę automatycznej optymalizacji kształtu za pomocą metody „adjoint” (II nagroda im. prof. J. Elsnera na XX Konferencji Mechaniki Płynów).

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących nowych produktów oraz oprogramowania symulacyjnego. Specjalizuje się w modelowaniu komputerowym dla celów inżynierskich, w szczególności numeryczną mechaniką płynów oraz wykorzystaniem modelowania w predykcyjnych układach sterowania

 

mgr inż. Michał Majewski – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Produkcji, specjalność Mechanika i Budowa Maszyn. W spółce jest od roku 2003 natomiast od 2018 jest członkiem zarządu i zajmuje stanowisko Dyrektora Technicznego.

Realizował szereg projektów badawczo-rozwojowych, między innymi dotyczących samowzmocnionych kompozytów oraz metod produkcji soczewki typu „Lightsword”. Posiada wieloletnie doświadczenie w symulacjach komputerowych z zakresu statyki (w tym urządzeń ciśnieniowych), termiki, oraz dynamiki (crash, stamping).

 

dr inż. Janusz Krasucki - Prokurent

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W roku 1993 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW w dziedzinie mechaniki.

W spółce jest od roku 1988, obecnie pełni funkcje prokurenta i jest odpowiedzialny za prowadzenie analiz inżynierskich w obszarze mechaniki, w tym urządzeń ciśnieniowych. Realizował szereg projektów badawczo-rozwojowych, między innymi: NEEDLE, X-GEAR, HYDROCOAT, PROSYS-Laser, ECOPAT, EINSTEIN, LIGHTSWORDS, PITAGORAS.

Jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz 2 patentów.

 

 

dr inż. Krzysztof Grabowiecki – Koordynator ds. Badań i Rozwoju

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Osprzęt Lotniczy i Automatyka Przemysłowa. W roku 1985 na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie modelowania za pomocą MES termodynamiki układów hydraulicznych.

Od roku 1994 do roku 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki, obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. Badań i Rozwoju. Aktualnie specjalizuje się nanomateriałach i nanotechnologiach oraz zastosowaniach technicznych ich cech funkcjonalnych.

Od 2005 roku bierze czynny udział w europejskich projektach ramowych, w tym dwukrotnie pełnił funkcję koordynatora projektu. Jest autorem lub współautorem 62 publikacji naukowych oraz dwóch patentów.

 

top icon