Polityka jakości

CIM-mes Projekt jest działającym na rynku od 1987 prywatnym biurem projektowym. Naszą misją jest dostarczanie wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych oraz zaawansowanych usług obliczeniowych w celu poprawy konkurencyjności naszych klientów. Zastosowanie wirtualnych narzędzi projektowania w połączeniu z wykwalifikowaną kadrą pozwala na opracowanie innowacyjnych rozwiązań, zarówno pod względem osiąganych parametrów, jak i efektywnej produkcji.

CIM-mes projekt

Od początku działalności CIM-mes dostarczał najnowsze narzędzia wspomagające proces projektowania będąc pierwszą firmą w Polsce wprowadzającą systemy CAD/CAM do przemysłu (między innymi współpraca z FSO). Obecnie programy do wirtualnego projektowania dostępne są w niemal każdym biurze projektowym. W miarę rozwoju technologii projektowania oraz produkcji CIM-mes oferuje aktualnie najnowsze i najbardziej zaawansowane rozwiązania, będące na granicy nauki i przemysłu - obecnie są to metody przewidywania cech użytkowych nowych produktów oraz technik produkcji w celu ich optymalizacji (również przy wykorzystaniu automatycznych algorytmów) pod względem obniżenia kosztów oraz uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Obecnie większość urządzeń wykorzystuje wiele technologii z różnych dziedzin techniki, np. wyprodukowanie nowego typu soczewki wymaga nie tylko opracowania kształtu odpowiadającego za określone parametry optyczne, ale też zaprojektowania procesu produkcyjnego zapewniającego odpowiednią jakość i niski koszt.

Interdyscyplinarność naszego zespołu projektowego umożliwia szerokie spojrzenie na analizowane zadanie pod kątem wielu różnych dziedzin techniki, zaczynając od projektowania mechanicznego, obliczeń wytrzymałościowych (obliczenia MES) i przepływowych (obliczenia CFD), poprzez opracowanie technologii wytwarzania (wtrysk, tłoczenie, spawanie), aż po zaprojektowanie niezbędnej elektroniki i oprogramowania sterującego urządzeniem.

Nasze umiejętności oraz doświadczenie budujemy również poprzez udział w projektach badawczych realizowanych w międzynarodowych konsorcjach (FP5-FP7) współfinansowanych między innymi przez Komisję Europejską, Europejską Agencję Kosmiczną oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Zarząd i zespół ekspercki

dr inż. Armen Jaworski - Prezes Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W spółce jest od roku 2008 natomiast od 2015 kieruje pracami zarządu spółki. W ramach doktoratu opracował nową metodę automatycznej optymalizacji kształtu za pomocą metody „adjoint” (II nagroda im. prof. J. Elsnera na XX Konferencji Mechaniki Płynów).

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych dotyczących nowych produktów oraz oprogramowania symulacyjnego. Specjalizuje się w modelowaniu komputerowym dla celów inżynierskich, w szczególności numeryczną mechaniką płynów oraz wykorzystaniem modelowania w predykcyjnych układach sterowania.

mgr inż. Michał Majewski – Dyrektor Techniczny, Członek Zarządu

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej na kierunku Inżynieria Produkcji, specjalność Mechanika i Budowa Maszyn. W spółce jest od roku 2003 natomiast od 2018 jest członkiem zarządu i zajmuje stanowisko Dyrektora Technicznego.

Realizował szereg projektów badawczo-rozwojowych, między innymi dotyczących samowzmocnionych kompozytów oraz metod produkcji soczewki typu „Lightsword”. Posiada wieloletnie doświadczenie w symulacjach komputerowych z zakresu statyki (w tym urządzeń ciśnieniowych), termiki, oraz dynamiki (crash, stamping).

dr inż. Janusz Krasucki - Prokurent

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W roku 1993 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych PW w dziedzinie mechaniki.

W spółce jest od roku 1988, obecnie pełni funkcje prokurenta i jest odpowiedzialny za prowadzenie analiz inżynierskich w obszarze mechaniki, w tym urządzeń ciśnieniowych. Realizował szereg projektów badawczo-rozwojowych, między innymi: NEEDLE, X-GEAR, HYDROCOAT, PROSYS-Laser, ECOPAT, EINSTEIN, LIGHTSWORDS, PITAGORAS.

Jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych oraz 2 patentów.

dr inż. Krzysztof Grabowiecki – Koordynator ds. Badań i Rozwoju

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej na kierunku Osprzęt Lotniczy i Automatyka Przemysłowa. W roku 1985 na tym samym wydziale uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dziedzinie modelowania MES termodynamiki układów hydraulicznych.

Od roku 1994 do roku 2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki, obecnie pełni funkcję Koordynatora ds. Badań i Rozwoju. Aktualnie specjalizuje się nanomateriałach i nanotechnologiach oraz zastosowaniach technicznych ich cech funkcjonalnych.

Od 2005 roku bierze czynny udział w europejskich projektach ramowych, w tym dwukrotnie pełnił funkcję koordynatora projektu. Jest autorem lub współautorem 62 publikacji naukowych oraz dwóch patentów.

 

 

 

top icon