Polityka jakości

CIM-mes Projekt realizuje misję świadczenia usług inżynierskich wykorzystujących bieżące osiągnięcia nauki w zakresie modelowania komputerowego, materiałów, sensoryki i automatyki do budowy maszyn i urządzeń. 

Misja ta realizowana jest poprzez:

  • wykorzystywanie zaawansowanych symulacyjnych narzędzi projektowania wykorzystujących metody obliczeniowe, w tym w zakresie: wytrzymałości, mechaniki płynów, termodynamiki, projektowania układów sterowania, optymalizacji,
  • wykorzystywanie dostępnych bieżących osiągnięć nauki poprzez udział w przedsięwzięciach naukowo badawczych krajowych i zagranicznych,
  • wysokie kompetencje własnej kadry inżynierskiej i badawczej,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
  • ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością procesów projektowania inżynierskiego, a także spełnianie wymagań prawnych i innych.

CIM-mes Projekt realizuje Politykę Jakości jako strategię pozwalającą na oferowanie innowacyjnych rozwiązań inżynierskich pozwalających na zoptymalizowanie istniejących funkcjonalności wyrobów inżynierskich, wprowadzenie na rynek nowych, nieistniejących funkcjonalności tych wyrobów, w tym zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych.

Jakość świadczonych przez nas usług ma kluczowy wpływ na trwałość osiąganych satysfakcjonujących wyników finansowych wykorzystywanych do ciągłego rozwoju firmy.

top icon