Kontakt

Dane firmy

CIM-mes Projekt Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 125/127, lok. 503
02-017 Warszawa, Polska

Email: 

Telefon: (0048) 22 631 22 45
Telefon: (0048) 22 631 22 44
Fax: (0048) 22 631 22 46

NIP: 521-000-01-38
KRS: 0000187978 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 121.600,00 zł

 

Lokalizacja

 

top icon