Contact

Company data

CIM-mes Projekt Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 125/127, room 503
02-017 Warsaw, Poland

Email: 

Telefon: (0048) 22 631 22 45
Telefon: (0048) 22 631 22 44
Fax: (0048) 22 631 22 46

NIP: 521-000-01-38
KRS: 0000187978, Registrar: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Share capital: 121.600,00 zł

 

Location

top icon