Soczewki asymetryczne

Wytwarzanie soczewek asymetrycznych

Asymetryczna soczewka typu „miecz świetlny” jest elementem optycznym, który pozwala na rozszerzenie głębi ostrości bez konieczności zmiany geometrii soczewki. Ta właściwość może być wykorzystywana w leczeniu starczowzroczności (Presbyopia), ponieważ pozwala na dobre rozpoznawanie obiektów znajdujących się w odległości od 30 cm do nieskończoności. Innym zastosowaniem tego typu soczewki mogą być kamery CCD bez mechanicznych elementów ustawiania ostrości.

Kształt tej struktury optycznej jest już znany od ponad dekady, jednak soczewka nie mogła być wdrożona do produkcji z uwagi na trudności wykonawcze. Masowe nisko-kosztowe wytwarzanie, w odpowiednich dokładnościach i gładkościach, wymaga zastosowania innych technologii niż te obecnie stosowane przy produkcji soczewek symetrycznych. CIM-mes Projekt w ramach prowadzonych badań opracował technologię wytwarzania elementu optycznego typu "miecz świetlny" posługując się wieloosiowym frezowaniem, laserową litografią, grubościenną galwanizacją oraz technikami formowania polimerów.

Badania nad opracowaniem technologii produkcji „miecza świetlnego” LightSWORDS były współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu badawczego FP7 o akronimie LIGHTSWORDS (nr FP7-SME-2012-1-315564).
Wykonanie soczewek typu "miecz świetlny" pozwoliło na weryfikację przewidywanych właściwości teoretycznych. Poniżej przedstawione jest porównanie obiektu ustawionego w różnej odległości od „starczowzrocznego oka”.

porównanie obiektu ustawionego w różnej odległości od - starczowzrocznego oka

Dzięki opracowanej technologii CIM-mes Projekt wyprodukował próbne serie soczewek wykonanych z tworzyw sztucznych.

Soczewki LightSWORDS - zakres badań: Komercjalizacja - wyniki:
  • Opracowanie technologii wykonania matrycy LightSWORDS refrakcyjnej i dyfrakcyjnej

  • Opracowania technologii formowania asymetrycznego elementu optycznego w polimerze

  • Opracowanie metody oceny jakości geometrii soczewki

  • Technologia wykonania struktur LightSWORDS w zakresie 0-3D

  • Pilotowa produkcja elementów optycznych wyposażonych w strukturę LightSWORDS

  • Technologia zakresie zastosowań w produkcji soczewek kontaktowych

top icon