Wysoko efektywna turbina hydrokinetyczna (POIR)

loga projektu ueloga projektu ue
Wysoko efektywna turbina hydrokinetyczna (POIR)

CIM-mes Projekt bierze udział w realizacji projektu „Wysoko efektywna Turbino-Prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem” współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020. Celem projektu jest opracowanie hydrokinetycznej turbiny wodnej.

Przepływająca w rzekach woda ma bardzo duży potencjał energetyczny. Dodatkowo jest to rodzaj energii odnawialnej charakteryzującej się wysokim poziomem niezmienności produkcji w czasie. Prędkości wody w rzekach zmienia się w cyklu tygodniowym/sezonowym, dzięki czemu turbiny wodne mogą zapewnić stałą produkcję energii, co wiąże się z dużo niższymi kosztami jej magazynowania w przypadku systemów elektroenergetycznych o dużym udziale energii odnawialnej. Konwencjonalne elektrownie wodne wymagają bardzo dużych inwestycji i ingerencji w środowisko. Jednym z rozwiązań pozwalających na wykorzystanie energii wodnej bez budowania stopni wodnych są turbiny hydro-kinetyczne. Turbiny te pracują na podobnej zasadzie jak elektrownie wiatrowe tylko są zanurzone pod wodą i przekształcają energię przepływającej wody w rzece w energię elektryczną.

Jednym z najważniejszych obszarów w projektowaniu urządzenia tego typu jest opracowanie odpowiedniego kształtu turbiny, który pozwoli na uzyskanie jej wysokiej sprawności. Pomagają w tym symulacje numerycznej mechaniki płynów (Computational Fluid Dynamics - CFD). Główną rolą CIM-mes w projekcie jest przeprowadzanie symulacji komputerowych pracy turbiny oraz hydrodynamiczna optymalizacja jej elementów.

Projekt ma zakończyć się opracowaniem prototypu turbiny i przetestowaniem go w rzeczywistych warunkach.

Nr projektu POIR.01.02.00-00-0268/17

Całkowita wartość projektu (CIM-mes):       715 300 PLN

Wartość dofinansowania (CIM-mes):           572 240 PLN

 

top icon