Przetargi

Ogłoszenie wyników postępowania

 1. Data publikacji

20-04-2022

2. Numer zapytania

1/MAZ/2022

4. Treść ogłoszenia

W związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. "Aktywne rękawice ochronne do obsługi laserów przemysłowych dużej mocy” nr MAZOWSZE/0204/19-00 w ramach konkursu I Ścieżka dla Mazowsza, CIM-mes Projekt Sp. z o.o. (Aleje Jerozolimskie 125/127 lok. 503 02-017 Warszawa) informuje o wyborze wykonawcy zapytania nr 1/MAZ/2022. Oferta złożona przez

WIRAN Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98
91-451 Gdynia
NIP: 9581424107

spełniła wszystkie stawiane kryteria w zapytaniu ofertowym i została wybrana do realizacji przez Komisję Ofertową jako najkorzystniejsza.

 

 

top icon