Zarządzanie magazynem energii

loga projektu ueloga projektu ue
Systemu zarządzania magazynem energii (POIR)
Na górze Żar powstanie instalacja prototypowa magazyn energii elektrycznej

CIM-mes Projekt wspólnie z PGE Energia Odnawialna S.A realizuje projekt badawczy "Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych" o akronimie GridStorPV współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”.

Projekt ma celu opracowanie usług służących stabilizacji i regulacji pracy sieci dystrybucyjnych średniego napięcia (usługi systemowe) za pomocą magazynów energii opartych o ogniwa litowo-jonowe. Obecnie można zaobserwować ciągły wzrost zainstalowanej mocy niestabilnych źródeł energii (energia wiatrowa, słoneczna), co wymaga opracowania nowych metod stabilizacji pracy sieci elektrycznych, a w szczególności sieci średniego napięcia. Stosowane dotychczas metody stabilizacji za pomocą dużych jednostek wytwórczych posiadających odpowiednie rezerwy mocy są niewystarczające oraz nieefektywne. W celu obniżenia strat energii oraz kosztów z tym związanych stabilizacja powinna się odbywać jak najbliżej niestabilnych źródeł energii oraz dostosowywać się automatycznie do lokalnych warunków panujących w sieci.

Opracowany magazyn energii wraz z zaawansowanym układem sterowania opracowanym przez CIM-mes Projekt będzie zapewniał dostarczenie szeregu usług systemowych dopasowanych do wymagań użytkownika. Projekt również zakłada opracowanie modelu rozliczeń z operatorami systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz pozostałych elementów technicznych pozwalających na skuteczne świadczenie tego typu usług, co w konsekwencji przełoży się na dostarczenie użytkownikom końcowym wysokiej jakości energii elektrycznej pod względem jej parametrów oraz ciągłości dostaw.

W ramach projektu powstanie demonstrator technologii w postaci magazynu energii o mocy 500 kVA i pojemności 750 kWh zlokalizowanego w pobliżu istniejącej elektrowni słonecznej o mocy 500 kW. Dodatkowo elementy sieci dystrybucyjnej zostaną wyposażone w infrastrukturę pomiarową przekazującą informacje nt. aktualnego stanu sieci do magazynu energii, którego układ sterowania będzie starał się automatycznie reagować na wszelkie zakłócenia w jej stabilnej pracy zapewniając dostarczenie niezbędnych usług systemowych lokalnym operatorom sieci dystrybucyjnych (OSD). Rolą CIM-mes Projekt jest opracowanie nadrzędnego systemu zarządzania usługami dostarczanymi przez magazyn, który optymalizując jego pracę pozwoli na uzyskanie jak najwyższego poziomu zwrotu z inwestycji w tego typu urządzenia.

Całkowita wartość projektu: 3 288 789,45 PLN

Wartość dofinansowania: 6 943 100,40 PLN.

top icon