Badania

Realizujemy projekt badawczo-rozwojowy "Numeryczne narzędzia przewidywania zanieczyszczeń cząstkami w środowisku ziemskim i kosmicznym" współfinansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki.

Problem

Zanieczyszczenia cząstkami o średnicy od 0,1 do 100 µm mogą istotnie wpłynąć na pracę różnych urządzeń. Mają wpływ na ich powierzchnie optyczne, powierzchnie wymiany ciepła, układy paliwowe, czy też układy elektroniczne. W dziedzinach techniki, w których konieczne jest osiągnięcie wysokich poziomów niezawodności takie zanieczyszczenia są pod ścisłą kontrolą. Urządzenia są produkowane w „czystych pomieszczeniach” (cleanroomach), w których utrzymywane są zadane parametry zanieczyszczeń, tj. ilości cząstek o różnych średnicach na jednostkę objętości/powierzchni. Technika kosmiczna rozwijająca się od dziesięcioleci opracowała już odpowiednie procedury i narzędzia do kontrolowania zanieczyszczeń urządzeń wysyłanych w przestrzeń kosmiczną.
 

Wyzwania wynikające z eksploracji Księżyca i Marsa

Zupełnie nowe wyzwania na tym polu związane są eksploracją Księżyca oraz planet układu słonecznego np. Marsa. Szczególnie na Księżycu panujące warunki są znacząco różne od ziemskich z powodu braku atmosfery i możliwości rozładowania nagromadzonych ładunków. Powoduje to, że o sposobie transportu pyłu księżycowego decydują zupełnie inne mechanizmy niż na Ziemi. Dodatkowo, pył księżycowy ma bardzo ostre i nieregularne kształty, przez co jest znacznie groźniejszy dla mechanizmów oraz człowieka.
 

Cel Projektu

Celem projektu jest opracowanie oprogramowania umożliwiającego ocenę wpływu cząstek pyłu na pracę urządzeń w warunkach pozaziemskich, tj. przede wszystkim na Księżycu, ale też w takich miejscach jak Mars. Eksperymentalne badania cząstek pyły księżycowego oraz skutków zanieczyszczeń nimi są niezwykle trudne, ponieważ wymagają odtworzenia ekstremalnych warunków występujących na Księżycu, tj. między innymi niezwykle niskiej próżni (1e-14-1e-12 torr), rozkładów pól elektrostatycznych oraz zastosowania cząstek pyłu o własnościach podobnych do tych występujących na Księżycu. Modelowanie numeryczne pozwala zajrzeć głębiej w fizykę zjawiska i zrozumieć zależności wpływające na transport cząstek pyłu.
 

Wynik Projektu

Wynikiem projektu będzie oprogramowanie z interfejsem graficznym umożliwiające obliczenie rozkładów zanieczyszczeń pyłem księżycowym na urządzeniach znajdujących się na powierzchni Księżyca.

 

Informacje o finansowaniu

Wartość projektu: 4 783 566,94 PLN
Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 764 185,10 PLN
#FunduszeUE

top icon