Modelowanie i optymalizacja produkcji ogniw paliwowych (POIR)

loga projektu ueloga projektu ue
Modelowanie i optymalizacja produkcji ogniw paliwowych (POIR)

CIM-mes Projekt jest członkiem konsorcjum realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”pt: ”Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej”.

Celem projektu jest udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji oraz poprawę parametrów pracy. W szczególności poprawiona ma zostać moc jednostkowa ogniwa (moc przypadającej na jednostkę powierzchni/objętości/masy ogniwa). Znaczące obniżenie kosztów inwestycyjnych zostanie osiągnięte poprzez zastosowanie technologii poligraficznych (drukarskich) do produkcji poszczególnych warstw ogniw jak również do nanoszenia alternatywnych układów katalitycznych. Wzrost żywotności oraz sprawności ogniw pozwoli na obniżenie kosztów produkcji, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych, również nanoszonych metodami poligraficznymi, w sposób wysoce wydajny i kontrolowany.

Główną rolą CIM-mes w projekcie jest modelowanie i optymalizacja procesów zachodzących w trakcie produkcji elementów ogniw paliwowych.

Całkowita wartość projektu: 4 473 492,96 PLN

Wartość dofinansowania: 3 450 087,37 PLN.

top icon