Gogle holograficzne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

Gogle holograficzne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

CIM-mes Projekt bierze udział w projekcie mającym na celu opracowanie nowego rodzaju gogli holograficznych pt. "Holographic Wearable Display for Manual Assembly Support" finansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Głównym wyróżnikiem opracowywanego rozwiązania technicznego w stosunku do istniejących produktów (np. HoloLens firmy Microsoft) będzie uzyskanie w pełni trójwymiarowego obrazu wykorzystując Spatial Light Modulator (SLM). Moduł SLM pozwala elektronicznie sterować przesunięciem fazowym światła, które na niego pada, dzięki czemu efektywnie działa jak soczewka o dowolnej geometrii. Umożliwia to wygenerowanie obrazu w wielu płaszczyznach ostrości i w efekcie oko człowieka "widzi' głębię obrazu. Konkurencyjne rozwiązania nie tworzą w pełni trójwymiarowego obrazu, a jedynie tworzą iluzję 3D wykorzystując obrazowanie stereoskopowe - poprzez wysyłanie do obu oczu człowieka różnych obrazów. Obrazy te są w tej samej płaszczyźnie ostrości (zwykle w nieskończoności), co powoduje dysonans w odbiorze obrazu przez mózg i w efekcie może skutkować szybkim zmęczeniem użytkownika, czy też bólem głowy. Obrazowanie w holograficzne z wykorzystaniem SLM nie ma tego problemu, więc może znaleźć zastosowanie również przy wykonywaniu złożonych operacji technicznych, w których niezbędna jest wysoka precyzja, brak pomyłek oraz szybki czas realizacji - tego typu operacje są np. w przestrzeni kosmicznej, czy też przy składaniu wysoko-odpowiedzialnych elementów maszyn (np. silniki lotnicze).

Rolą CIM-mes w projekcie jest projekt mechaniczny gogli oraz ich optymalizacja pod względem użytkowym i produkcyjnym.

projekt mechaniczny gogli oraz ich optymalizacja pod względem użytkowym i produkcyjnym

top icon