Modelowanie zielonych powłok

Analiza wpływu zielonych powłok na ścianę

Powłoka roślinna na ścianie czy dachu budynku modyfikuje zarówno strumień ciepła przepływający przez ścianę jak i zmienia mikroklimat jego otoczenia. Efektem może być zmiana zapotrzebowani na energię do grzania/chłodzenia. Ilościowa analiza tego zjawiska wymaga wykorzystania modelu uwzględniającego szereg zjawisk takich jak promieniowanie (słoneczne oraz cieplne) oraz zjawisk energetycznych w roślinie. Pokrywa roślinna wpływa również na konwekcję w pobliżu ściany.

Model symulacyjny odwzorowujący powyższe zjawiska został opracowany w środowisku symulacyjnym TRNSYS, a następnie poddany analizie czułości parametrycznej (roczna symulacja z krokiem rzędu minut) oraz weryfikacji eksperymentalnej. W efekcie powstało narzędzie umożliwiające ocenę energetyczno/ekonomicznej efektywności wykorzystania zieleni pnącej po ścianie jako czynnika polepszającego bilans energetyczny budynku. Prowadzone analizy uwzględniają czynnik klimatyczny w cyklu rocznym i związany z tym cykl wegetacyjny wybranych gatunków roślin. Rozszerzone badania obejmują wpływ zielonej fasady na efekt zwany wyspą cieplną oraz propozycje rozwiązań inżynierskich.

Badania nad wykorzystaniem zieleni w budownictwie są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach projektu badawczego FP7 o akronimie CommONEnergy (nr FP7-2013-NMP-ENV-EeB-608678).

Zakres badań: Komercjalizacja wyników:
  • Analiza wrażliwości parametrycznej „zielonej ściany” na komponenty absorbowanego promieniowania w kontekście klimatu w Europie w przekroju rocznym, w tym element okresu wegetacji.

  • Weryfikacja eksperymentalna modelu TRNSYS.

  • Nieodpłatnie udostępniona wersja pilotowa elementu „Green Wall” w środowisku symulacyjnym TRNSYS.

  • Wersja odpłatna modelu po zakończeniu projektu i walidacji komercyjnej

Poniższy rysunek przedstawia wpływ zielonej fasady na ograniczenie przepływu ciepła przez ścianę w zależności od położenia geograficznego. Wyniki te zostały uzyskane za pomocą oprogramowania TRNSYS z wykorzystaniem modułu zielonej fasady opracowanego przez CIM-mes.

Analiza wpływu zielonych powłok na ścianę

top icon