Rękawica przeciw-laserowa

loga projektu ueloga projektu ue
Aktywna rękawica przeciw-laserowa

CIM-mes Projekt realizuje projekt badawczo-rozwojowy "Aktywne rękawice ochronne do obsługi laserów przemysłowych dużej mocy" współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Ścieżka dla Mazowsza/2019.

Technologia laserowa w ciągu ostatnich lat doświadcza intensywnego rozwoju. Zwiększona dostępność laserów o mocy optycznej rzędu setek kW znacznie poszerza zakres ich stosowalności. Niestety dalszy rozwój tego typu urządzeń, a w szczególności do ręcznej obróbki laserowej (klasa 4) ogranicza brak efektywnej ochrony operatora, który z powodu bardzo wysokiej gęstości mocy wiązki lasera, a także zakresu spektralnego (bliska podczerwień jest niewidoczna gołym okiem) jest narażony na bardzo wysokie zagrożenia włącznie z utratą życia. O ile urządzenia chroniące wzrok są szeroko dostępne, to obecnie nie ma na rynku dedykowanych urządzeń do ochrony skóry. Zwykle wykorzystuje się typowe produkty do ochrony przed wysoką temperaturą, jednak w kontakcie z wiązką laserową (bezpośrednio lub odbitą) czas zapewnionej ochronny jest w takim przypadku wielokrotnie krótszy niż czas reakcji człowieka, co powoduje, że bardzo niebezpieczne i trudno gojące się oparzenia wewnętrzne są nie do uniknięcia. Jedynym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie skutecznej ochrony operatora lasera jest opracowanie ubrań ochronnych, które są wyposażone odpowiednie czujniki połączone z obwodem bezpieczeństwa lasera i mogące spowodować natychmiastowe wyłączenie lasera w przypadku wykrycia niebezpiecznego zdarzenia. Celem projektu jest opracowanie aktywnych rękawic ochronnych do obsługi laserów przemysłowych dużej mocy. Rękawice te będą wyposażone w bardzo szybki fotoniczny czujnik powierzchniowy, dzięki czemu będą w stanie błyskawicznie wyłączyć laser w przypadku skierowania wiązki lasera w stronę operatora. Proponowane rozwiązanie jest nowością w skali światowej i pozwoli na dalszy szybki rozwój nowoczesnych i wysokoefektywnych energetycznie technologii obróbki materiałów.
top icon