Kurtyna przeciw-laserowa

loga projektu ueloga projektu ue
Aktywna ochrona przeciw-laserowa (POIR)

CIM-mes Projekt jest liderem konsorcjum realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTEXTILE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”pt: ”Aktywne kurtyny ochronne przeciw promieniowaniu lasera wysokiej mocy”.

W ostatniej dekadzie obserwuje się bardzo szybki wzrost na rynku urządzeń wykorzystujących lasery wysokiej mocy (precyzyjne spawanie, obróbka powierzchniowa). Lasery te mają do paru kW mocy świetlnej i pracują zwykle w niewidocznej dla ludzkiego oka podczerwieni, co sprawia, że są wyjątkowo niebezpieczne dla życia i zdrowia - chwila nieuwagi operatora może doprowadzić do oślepienia postronnych osób oddalonych nawet o kilkaset metrów, lub spowodować bardzo poważne i trudno gojące się oparzenia IV stopnia (uszkodzenia kości i narządów wewnętrznych). Jednocześnie brak jest odpowiednich urządzeń ochronnych zapewniających bezpieczeństwo operatorowi jak i jego otoczeniu. Obecnie w celu ochrony przed promieniowaniem wykorzystuje się ciężkie metalowe osłony oraz kurtyny, które mogą zapewnić ochronę tylko przez określony czas wymagany do ich perforacji. Zakłada się, że źródło niebezpiecznego promieniowania zostanie wyłączone zanim dojdzie do zniszczenia osłon. Niestety w przypadku laserów dużej mocy, czas ten może być bardzo krótki i uniemożliwić uniknięcie niebezpiecznego zdarzenia. Z wyjątkiem zamkniętych klatek roboczych brak jest urządzeń zapewniających aktywną ochronę, tj. pozwalających wykryć oświetlenie osłon i wyłączyć laser automatycznie. Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania - aktywnej kurtyny ochronnej, która będzie w stanie wykryć oświetlenie wiązką lasera w ułamkach sekund i wyłączyć jej źródło zanim niebezpieczne promieniowanie wydostanie się poza obszar roboczy. Dużą przewagą aktywnej kurtyny będzie jej niska masa i elastyczność zapewniająca łatwy transport oraz konkurencyjną cenę. Możliwe będzie zabezpieczenie stosunkowo dużych obszarów roboczych mających zastosowanie np. w przemyśle stoczniowym. Opracowane rozwiązanie przyczyni się również do rozwoju technologi obróbki laserowej, ponieważ umożliwi jej bezpieczne użytkowanie w relatywnie dużych obszarach oraz umożliwi szersze wykorzystanie mobilnych stanowisk laserowych.

Całkowita wartość projektu: 3 437 268,47 PLN

Wartość dofinansowania: 2 695 824,34 PLN.

top icon