Badania: realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Aktywna rękawica przeciw-laserowa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania - aktywnej rękawicy ochronnej, która będzie w stanie wykryć oświetlenie wiązką lasera dużej mocy w ułamkach sekund i wyłączyć jej źródło zanim niebezpieczne promieniowanie doprowadzi do oparzenia operatora lasera. Z powodu wysokiej mocy lasera oraz ograniczeń związanych z ergonomią tylko aktywne urządzenia ochronne mogą zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa operatora lasera.

Wysoko efektywna turbina hydrokinetyczna (POIR)

CIM-mes Projekt bierze udział w realizacji projektu badawczo-rozwojowego pt. „Wysoko efektywna Turbino-Prądnica pływającej elektrowni wodnej napędzana nurtem”. Główną rolą CIM-mes w projekcie jest przeprowadzanie symulacji komputerowych pracy turbiny (CFD) oraz hydrodynamiczna optymalizacja jej elementów.

CIM-mes Projekt wspólnie z PGE Energia Odnawialna S.A realizuje projekt badawczy "Magazyn energii adaptujący farmę PV do pracy w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych" (GridStorPV) współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu PBSE Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”.

Aktywna ochrona przeciw-laserowa (POIR)

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania - aktywnej kurtyny ochronnej, która będzie w stanie wykryć oświetlenie wiązką lasera w ułamkach sekund i wyłączyć jej źródło zanim niebezpieczne promieniowanie wydostanie się poza obszar roboczy. Dużą przewagą aktywnej kurtyny będzie jej niska masa i elastyczność zapewniająca łatwy transport oraz konkurencyjną cenę. Możliwe będzie zabezpieczenie stosunkowo dużych obszarów roboczych mających zastosowanie np. w przemyśle stoczniowym.

Wytwarzanie soczewek asymetrycznych

Wytwarzanie soczewki asymetrycznej nowego typu (np. struktury „miecza świetlnego”, ang. LightSWORDS) wymaga specjalnej technologii produkcji. Technologia ta może wykorzystywać frezowanie w wielu stopniach swobody, techniki laserowej litografii, grubościennej galwanizacji oraz formowania polimerów termoutwardzalnych. Wyprodukowane soczewki mogą mieć zastosowanie np. w okulistyce do niwelowania skutków starczowzroczności jak i do konstrukcji kamer o rozszerzonej głębi ostrości.

Gogle holograficzne dla Europejskiej Agencji Kosmicznej

CIM-mes Projekt bierze udział w projekcie mającym na celu opracowanie nowego rodzaju gogli holograficznych pt. "Holographic Wearable Display for Manual Assembly Support" finansowanym przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Głównym wyróżnikiem opracowywanego rozwiązania technicznego w stosunku do istniejących produktów (np. HoloLens firmy Microsoft) będzie uzyskanie w pełni trójwymiarowego obrazu wykorzystując Spatial Light Modulator (SLM).

Analiza wpływu zielonych powłok na ścianę

Budownictwo szuka sposobów polepszenia bilansu energetycznego budynku. Holistyczna analiza transferu ciepła przez ścianę budynku wskazuje na możliwość zmniejszenia strumienia ciepła przez zainstalowanie powłoki zieleni. CIM-mes Projekt prowadzi badania nad ilościowym wpływem powłoki roślin pnących się po ścianie budynku na bilans energetyczny budynku. Badania obejmują symulacje oraz pomiary laboratoryjne. Celem badań jest ocena efektywności energetyczno-ekonomicznej zielonej fasady w różnych strefach klimatycznych w cyklu całorocznym.

Superhydrofobowe warstwy nanostrukturalne (POIR)

CIM-mes realizuje obecnie projekt badawczy mający na celu opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania nanostrukturalnej warstwy powierzchniowej o właściwościach superhydrofobowych w celu zastosowania w przemysłowych filtrach do wody odpornych na zarastanie biologiczne. Prace finansowane są przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach POIR.

Modelowanie i optymalizacja produkcji ogniw paliwowych (POIR)

CIM-mes Projekt jest członkiem konsorcjum realizującym projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOCHEM Działanie 1.2 PO IR „Sektorowe programy B+R”pt: ”Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej”.


top icon